นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
82
เดือนนี้
240
เดือนที่แล้ว
3,067
ปีนี้
3,307
ปีที่แล้ว
43,698
ทั้งหมด
93,494
ไอพี ของคุณ
18.232.179.5
-:- ขอเชิญชวนประชาชนตำบลนาซำ  จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน  
-:- ขอเชิญชวนท่านที่มีถังพลาสติก หรือถังสีเก่าพร้อมฝาปิด ร่วมบริจาค เพื่อจัดทำขยะเปียกครัวเรือน 
-:- แจ้งต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสำหรับการสัมภาษณ์การจัดเก็บข้อมูล EIT ผ่านทางโทรศัพท์ 
-:- 16 มกราคม #วันครู 
-:- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 
-:- โครงการ "FASHION #ผ้าไทย FASHION โลก" #อัตลักษณ์ผ้าไทยสู่แฟชั่นสากล จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566 
-:- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 ด้วยการ #สวมใส่ผ้าไทยลายขอพระราชทานทุกวันพฤหัสบดี  
-:- ร่วมประชุมการจัดรถมะขามหวานและประกวดธิดามะขามหวาน ในงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2566 
-:- ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนางประกาศ กุลเกลี้ยงอยู่บ้านเลขที่ 7 หมู่ 5ร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต นาซำ จำนวน 2 เรื่อง 1. คัดค้านก่อสร้างโรงงานผสมปูนฯ 2เรื่องการใช้น้ำบ่อบาดาลฯ 
-:- #TraffyFondue เจอ แจ้ง จบ สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ พบเจอปัญหาแจ้งได้ง่ายๆ 
ส่งน้ำอุปโภคบริโภค หมู่ 4 จำนวน 3 ครัวเรือน
ขยายผลโครงการอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มการบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue แก่ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน อบต.นาซำ
ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน
นางเพชรดา #จันทร์นุ่ม ตำแหน่ง #เจ้าพนักงานสาธารณสุข เข้ารายงานตัว เนื่องด้วย #เข้ารับตำแหน่งใหม่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ
นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาซำ ขายผัก ปลอดสารพิษ
กิจกรรมโรงเรียนศาสตร์ผู้สูงวัยบ้านนาหนอง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพศ. 2565 
-:- ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ปี2566 
-:- แผนจัดหาพัสดุประจำปี-2566 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาส 4 (กรกฏาคม- กันยายน 2565) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 64 -ธันวาคม 64 
-:- เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) 
-:- แบบแจ้งข้อมูลให้ผู้ให้บริการตลาดกลางฯ เพื่อเตรียมระบบการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาซำ - แก่งโตน หมูู่ที่ 7 
-:- เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาซำ-แก่งโตน หมู่ที่ 7 
ประกาศราคากลาง


แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ตำบลนาซำ
บุญผะเหวดบ้านแก่งโตนปี 2563
ผ้าข้าวม้า
ผ้าซิ่นไหม
ผ้าไหมมัดหมี่
-:- ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:-  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
-:- สำนักจัดการทรัพยการป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก จะจ้างงาน ตำแหน่งผู้ช่วยงานสำรวจป่าไม้ หมู่บ้านละ 1 คน 
-:- รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ  
-:-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระบบไฟฟ้าสำรวจความพึงพอใจร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเพชรบูรณ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ