นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
89
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
107
เดือนที่แล้ว
5,190
ปีนี้
41,798
ปีที่แล้ว
27,313
ทั้งหมด
88,287
ไอพี ของคุณ
3.236.65.63
-:- ขอเชิญชวนประชาชนตำบลนาซำทุกครัวเรือน ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร วัด โรงเรียน #จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน 
-:- รถ EMS #หน่วยกู้ชีพอบตนาซำ หยุดให้บริการ 1 วันนะคะ 
-:- ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย 
-:- รถดับเพลิงออกระงับเหตุไฟไหม้ ณ บ้านเลขที่ 205 หมู่ 4 ต.นาซำ 
-:- สำรวจความเสียหายกรณีเหตุไฟไหมบ้านเรือนราษฎร ม.4 และอบถุงยังชีพ ให้กับบ้านผู้ประสบอัคคีภัย กรณี นายยงยุทธ แสงมี บ้านเลขที่ 205 ม.4 ต.นาซำ 
-:- ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัว 
-:- มอบวัสดุอุปกรณ์ ซ่อมแซมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย กรณี นายสมอง  ชัยเลิศ 
-:- โครงการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 ในชุมชน 
-:- เกิดเหตุไฟไหม้ "ร้านเลิศชัยอะไหล่" 
-:- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลนาซำ ใช้วัสดุธรรมชาติในการทำกระทง เพื่อลดภาระทางสิ่งแวดล้อม 
ประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2565 และร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 พร้อมกันในคราวเดียว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ
ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับงบประมาณเพื่อบรรจุลงในแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566
ต้อนรับคณะ ว่าที่ร้อยตรี ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมสำรวจพื้นที่ที่ได้รับเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วมในพื้น และน้ำเซาะตลิ่ง บริเวณ ริมฝั่งน้ำพุงในพื้นที่ ม.6บ้านนาซำ และ ม.7 บ้านนาหนอง
ต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทฤษฎีใหม่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองใหญ่
เปิดกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรี และครอบครัว ณ กลุ่มอาชีพสตรีบ้านอีเลิศ หมู่ที่ 8 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งโตน จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 64 -ธันวาคม 64 
-:- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถบรรทุกขยะ 
-:- แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- ข้อหารือเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ 
-:- แผนการจัดซื้อ- จัดจ้าง ประจำปี 2563 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2562 
-:- แผนการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 2561 
-:- ประกาศผลการประมูลโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) อบต.นาซำ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2562 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 


แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ตำบลนาซำ
บุญผะเหวดบ้านแก่งโตนปี 2563
ผ้าข้าวม้า
ผ้าซิ่นไหม
ผ้าไหมมัดหมี่
-:- ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:-  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
-:- สำนักจัดการทรัพยการป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก จะจ้างงาน ตำแหน่งผู้ช่วยงานสำรวจป่าไม้ หมู่บ้านละ 1 คน 
-:- รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ  
-:-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระบบไฟฟ้าสำรวจความพึงพอใจร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเพชรบูรณ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ