นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
263
เดือนนี้
10,438
เดือนที่แล้ว
4,764
ปีนี้
43,295
ปีที่แล้ว
43,698
ทั้งหมด
133,482
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46

ลำดับรายการวันที่
1หนังสือขอความอนุเคราะห์กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 /256611 ก.ย. 2566
2หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/256611 ก.ย. 2566
3 หนังสือขอความอนุเคราะห์กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง2 /256611 ส.ค. 2566
4หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำสมัยสามัญ สมัยที่ 3/256627 ก.ค. 2566
5ประกาศเรื่องการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สมัยสามัญ สมัยที่ 326 ก.ค. 2566
6หนังสือขอความอนุเคราะห์กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 /25666 ก.ค. 2566
7หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/25666 ก.ค. 2566
8หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256630 พ.ค. 2566
9หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256624 มี.ค. 2566
10หนังสือขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีพ.ศ. 256613 ก.พ. 2566
11ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นพ.ศ 256516 ม.ค. 2566
12หนังสือขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ 25659 ธ.ค. 2565
13หนังสือขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ 256514 ธ.ค. 2565
14หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256526 ก.ย. 2565
15หนังสือขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ 25651 ส.ค. 2565
16หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256521 ก.ค. 2565
17หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256519 ก.ค. 2565
18รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 256517 มี.ค. 2565
19หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 25657 ม.ค. 2565
20หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 256520 ม.ค. 2565

1 2   >>  >|