นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
263
เดือนนี้
10,438
เดือนที่แล้ว
4,764
ปีนี้
43,295
ปีที่แล้ว
43,698
ทั้งหมด
133,482
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46

ลำดับรายการวันที่
1อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ โครงสร้างรวมและอำนาจหน้าที่ของ อบต. ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 25621 ก.พ. 2565
2หน้าที่ของกองการศึกษา 11 เม.ย. 2563
3หน้าที่ของกองคลัง 11 เม.ย. 2563
4หน้าที่ของกองช่าง11 เม.ย. 2563
5หน้าที่ของกองสวัสดิการสังคม11 เม.ย. 2563
6หน้าที่ของสำนักปลัด11 เม.ย. 2563
7ภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล11 เม.ย. 2563
8ประกาศกำหนดส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ2 ก.พ. 2558

1