นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
263
เดือนนี้
10,438
เดือนที่แล้ว
4,764
ปีนี้
43,295
ปีที่แล้ว
43,698
ทั้งหมด
133,482
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256625 ก.ย. 2566
2ประกาศเรื่องการเรียกประชุมสภา อบต.นาซำ สมัยสามัญ สมัยที่ 326 ก.ค. 2566
3ประกาศเรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ปลอดบุหรี่6 ก.ค. 2566
4คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ และควบคุมสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ6 ก.ค. 2566
5ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น15 ก.พ. 2566
6ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น15 ก.พ. 2566
7ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น15 ก.พ. 2566
8ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณพ.ศ 25668 ก.พ. 2566
9คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ20 ม.ค. 2566
10ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นพ.ศ 256516 ม.ค. 2566
11คำสั่งเรื่องระบบสำหรับการปฎิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์11 ม.ค. 2566
12ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ พ.ศ. 256611 ม.ค. 2566
13แต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ9 ม.ค. 2566
14ประกาศเรื่องนโยบาย-เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน-ไม่รับ-ไม่ให้ของขวัญ3 ม.ค. 2566
15ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ9 ธ.ค. 2565
16ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง-ปี25662 พ.ย. 2565
17ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาส-4-กรกฏาคม-2565-กันยายน-25652 พ.ย. 2565
18คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์ 1 พ.ย. 2565
19ประกาศจัดตั้งศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์1 พ.ย. 2565
20คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์1 พ.ย. 2565

1 2 3 4   >>  >|