นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
418
เดือนที่แล้ว
2,665
ปีนี้
19,655
ปีที่แล้ว
43,698
ทั้งหมด
109,842
ไอพี ของคุณ
3.235.40.122

ลำดับรายการวันที่
1แผนภูมิขั้นตอนการจดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง30 ก.ค. 2564
2คู่มือประชาชน คู่มืองานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ21 ก.ค. 2564
3กระบวนการขั้นตอนและระยะเวลาการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน7 เม.ย. 2563
4ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร7 เม.ย. 2563
5คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 7 เม.ย. 2563
6คำรัองคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง7 เม.ย. 2563
7คู่มือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ7 เม.ย. 2563
8คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น7 เม.ย. 2563
9การขออนุญาตขุดถมดิน9 ส.ค. 2561
10คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการของ อบต.นาซำ28 ก.ย. 2559
11คู่มือประชาชน-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน16 ก.ค. 2558
12คู่มือประชาชน-ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร16 ก.ค. 2558
13คู่มือประชาชน-ทะเบียนพานิชย์16 ก.ค. 2558
14คู่มือประชาชน-เบี้ยพิการ16 ก.ค. 2558
15คู่มือประชาชน-เบี้ยยังชีพ16 ก.ค. 2558
16คู่มือประชาชน-เบี้ยยังชีพเอดส์16 ก.ค. 2558
17คู่มือประชาชน-ภาษีป้าย16 ก.ค. 2558

1