นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
263
เดือนนี้
10,438
เดือนที่แล้ว
4,764
ปีนี้
43,295
ปีที่แล้ว
43,698
ทั้งหมด
133,482
ไอพี ของคุณ
35.175.191.46

1
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
26 มิถุนายน 2566

กิจกรรมวันไหว้ครู ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

15 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 น.
นายอภิชาต ภักดรสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ พร้อยด้วยนายสมศักดิ์ แก้วยม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ร่ามกิจกรรมวันไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นำโดยนางสาวเพ็ญประภา กุลโทบ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ คณะครู ศพด.นาซำ และท่านนายก ได้กล่าวให้อวยพรกับเด็กนักเรียน
เขียนโครงการโดยคุณครูจารุณี บุญจันทร์

15 มิถุนายน 2566

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
10 สิงหาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
03 มิถุนายน 2565

#ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน #ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ❤️สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งโตน▶️และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

02 กันยายน 2563

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ  อำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์  จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรมนาถชชนนีพันปีหลวง ขึ้นบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ(หลังใหม่)โดยมีกิจกรรมมากมายอาทิเช่น

-นิทรรศการผลงานและการวาดภาพระบายสี

-การมอบใบประกาศให้กับแม่ดีเด่น

-มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลงานดีเเด่น

-การจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

-กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

11 สิงหาคม 2563

โครงการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กตามเกณฑ์มาตรฐานเด็กไทยคุณภาพ 6  โปรแกรม  ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าได้ดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กคุณภาพเด็กอายุแรกเกิดถึง 5 ปี  เป็นวัยที่เข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็  กเป็นกลุ่มที่ครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์  ควรมีความรู้และทักษะในการส่งเสริมและตรวจพัฒนาการตามมาตรฐานด้วยชุดตรวจ dspm เพื่อให้เด็กได้รับการประเมินและการกระตุ้นติดตามอย่างต่อเนื่อง

จึงได้  จัดโครงการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กตามเกณฑ์มาตรฐานเด็กไทยคุณภาพ 6  โปรแกรม  ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ  จึงเห็นความสำคัญและได้ส่งครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งละ 1 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด smart kid เด็กไทยคุณภาพ  วันที่ 6 สิงหาคม 2560 3 เวลา 8.30 น -  16:30 น ณห้องประชุมศรีทอง  อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

และได้รับรางวัลการแข่งขันพัฒนาการ  ตามช่วงอายุ 5 ปี  ได้รางวัลชนะเลิศ  และ  รองชนะเลิศมาครอบครอง

ขอบคุณโครงการดีๆจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

06 สิงหาคม 2563

กีฬาสี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

15  มกราคม 2563  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองคืการบริหารส่วนตำบลนาซำ  ได้จัดงานกีฬาสีขึ้น  เพื่อสร้างความสามัคคี  รู้จักน้ำใจนักกีฬา  รู้จักให้อภัย  และเป็นการสร้างกล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็กให้แข็งแรง

15 มกราคม 2563

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (8 รายการ)