นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

รับข้อมูลข่าวสารทางไลน์ศูนย์ดำรงธรมม

ตามหนังสือ Lx 0017/1815 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
77
เมื่อวานนี้
138
เดือนนี้
4,707
เดือนที่แล้ว
4,583
ปีนี้
30,079
ปีที่แล้ว
27,313
ทั้งหมด
76,568
ไอพี ของคุณ
44.200.137.63

1
ประชุมพนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

22 กันยายน 2565 เวลา 9:30 น. นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ พร้อมด้วยคณะบริหาร,นายสาธิต สุทธิพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ เรียกประชุมพนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อแจ้งข้อราชการและติดตามผลการดำเนินงาน ในรอบไตรมาสที่ 3 และ 4 พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ท่านรองปลัดมนต์ทิพ โกวิทพันธุ์ จะลาออก และพันจ่าอากาศตรีณัฐวุฒิ พรมมา จะโอนย้ายไปทำงานที่ต่างจังหวัด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

22 กันยายน 2565

กิจกรรม Big Cleaning day ทำความสะอาดบริเวรรอบอาคารสำนักงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
22 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ จัดกิจกรรม Big Cleaning day ทำความสะอาดบริเวรรอบอาคารสำนักงาน นำโดย นายอภิชาต ภักดีสาร นายก อบต.นาซำ และคณะบริหาร นายสาธิต สุทธิพันธ์ ปลัด อบต.นาซำ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบต.นาซำ
22 กันยายน 2565

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการทำปลาส้ม ประจำปีงบประมาณ 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

8 กันยายน 2565 เวลา 09:30 น นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ  ได้ให้เกียรติเป็นประธาน  กล่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการทำปลาส้ม ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้รับเกียรติจากนางรงค์ลักษณ์  แก้วอ่อน

 (นุจรีย์ฟาร์ม) เป็นวิทยากร   การฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้ร่วมอบรมคือกลุ่มสตรี  เกษตรกรกลุ่มมะละกอแปลงใหญ่ตำบลนาซำและกลุ่มแปลงโคกหนองนาตำบลนาซำ   ณ แปลงสาธิตโคกหนองนาโมเดล (นายณัฏฐากร แก้วคง) หมู่ 6 ต.นาซำ

08 กันยายน 2565

ประชุมร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และส.อบต. ทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อ #ปรึกษาหารือแนวทางการจัดสรรถังขย,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
8 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.
นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำพร้อมด้วย คณะบริหาร นายสาธิต สุทธิพันธ์ปลัด อบต.นาซำ เจ้าหน้าที่อบต.นาซำ ประชุมร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และส.อบต. ทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อ
#ปรึกษาหารือแนวทางการจัดสรรถังขยะ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ
08 กันยายน 2565

โรงเรียนศาสตร์ผู้สูงวัยบ้านนาหนอง,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
2 กันยายน 2565 เวลา 9:30 น. นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ
ลงพื้นที่พบปะนักเรียนโรงเรียนศาสตร์ผู้สูงวัยบ้านนาหนอง โดยมีคุณพ่อสำนวน เวียงวิเศษ ประธานชมรมผู้สูงอายุและนักเรียนโรงเรียนศาสตร์ผู้สูงวัยบ้านนาหนอง ร่วมพบปะพูดคุยและต้อนรับ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนุกสนานจากทีมงานสันทนาการ อบต.นาซำและได้รับความรู้จากวิทยากรจาก รพ.สต.นาซำ ขอบคุณงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาซำ
02 กันยายน 2565

#ถังขยะที่ทุกท่านรอคอยมาถึงแล้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
????ข่าวดี???? สำหรับพี่น้องตำบลนาซำ
______________
______________
ช่วงเช้าของวันนี้ ท่านนายกอภิชาต ภักดีสารนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ออกให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการขนย้ายถังขยะลงจากลำรถ✌️ เพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวตำบลนาซำที่ยังไม่มีถังขยะและถังขยะชำรุด????
______________
‼️พี่น้องท่านใดที่มีความประสงค์????จะขอถังขยะใบใหม่
????กรณีที่ถังขยะชำรุดหรือยังไม่เคยได้รับถังขยะ
????ให้ติดต่อได้ที่กองคลัง
*️⃣แบบยื่นคำขอ
*️⃣สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
☎️หรือโทรสอบถามได้ที่
056-917-655 ต่อ 14
02 กันยายน 2565

โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลสะอาด #แยกก่อนทิ้ง ณ ห้องโสตศึกษาโรงเรียนเมืองราด,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
เวลา 9:00 น นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นายสมหมาย แก้วยม รองนายก อบต.นาซำ ร่วมกับ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม และคณะครู ร่วม #โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลสะอาด #แยกก่อนทิ้ง ณ ห้องโสตศึกษาโรงเรียนเมืองราด โดยมีพันจ่าอากาศตรีณัฐวุฒิ พรมมา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ และได้รับเกียรติจากนายอภิชาติ เหมมั่น ผู้อำนวยการกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลศิลา ได้ให้เกียรติบรรยายโดยมีนักเรียนโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมเข้าร่วมโครงการอบรมฯ
----------------------
????ขอขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองราด คณะครู
????ขอบคุณนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน
????ขอบคุณวิทยากร
????ขอบคุณงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาซำ
02 กันยายน 2565

ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
1 กันยายน 2565 เวลา 9:30 น.
นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ มอบหมายให้นายสมหมาย แก้วยม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ เป็นประธานเปิด #ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ เพื่อ #รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ #แผนงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ประจำปีงบประมาณ 2566
01 กันยายน 2565

พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอาชีพตามโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
31 สิงหาคม 2565 เวลา 12:00 น นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ร่วมพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอาชีพตามโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วัน ปีงบประมาณ 2565 กลุ่มทอผ้าบ้านอีเลิศ หมู่ 8 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ หลักสูตรการทอผ้าและการแปรรูปผ้าทอ
ระหว่างวันที่ 22-31 สิงหาคม 2565
31 สิงหาคม 2565

โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลสะอาด #แยกก่อนทิ้ง ณ ห้องโสตศึกษาโรงเรียนบ้านแก่งโตน,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

เวลา 9:00 น นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งโตน และคณะครู ร่วม #โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลสะอาด #แยกก่อนทิ้ง ณ ห้องโสตศึกษาโรงเรียนบ้านแก่งโตน โดยมีพันจ่าอากาศตรีณัฐวุฒิ พรมมา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ และได้รับเกียรติจากนายอภิชาติ เหมมั่น ผู้อำนวยการกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลศิลา ได้ให้เกียรติบรรยายโดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งโตนเข้าร่วมโครงการอบรมฯ

29 สิงหาคม 2565

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอาหารไก่จากภูมิปัญญา เพื่อลดต้นทุนการผลิต ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอาหารไก่จากภูมิปัญญา เพื่อลดต้นทุนการผลิต ประจำปีงบประมาณ 2565

26 สิงหาคม 2565

กิจกรรมของเด็กๆนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ประเภทของขยะจากถังขยะสีต่างๆ แยกก่อนทิ้ง,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
24 สิงหาคม 2565

โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วันประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 กลุ่มทอผ้าบ้านอีเลิศ หมู่ที่ 8 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ #หลักสูตรการทอผ้าและแปรรูปผ้าทอ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

22 สิงหาคม 2565 เวลา 14:00 น นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำได้รับเกียรติให้กล่าวเปิด #โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วันประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 กลุ่มทอผ้าบ้านอีเลิศ หมู่ที่ 8 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ #หลักสูตรการทอผ้าและแปรรูปผ้าทอ ร่วมกับ นายสมศักดิ์ แก้วยม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นายศรายุทธ แก้วเข้ม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นางมนทิพย์ โกวิทพันธุ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ และนายพร ชัยบุญเรือง รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ โดยมีนางบุญเพ็ง แก้วยม เลขานุการกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านอีเลิศกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ ท่านรองสมศักดิ์แก้วยมและท่านศรายุทธแก้วเข้มเลขานุการนายก อบต. นาซำ ร่วมต้อนรับตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง พร้อมคณะ และ #ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

24 สิงหาคม 2565

โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลสะอาด #แยกก่อนทิ้ง ณ ห้องโสตศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำสร้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

24 สิงหาคม 2565 เวลา 9:00 น นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ พร้อมด้วยรองนายกฯ และเลขานายกฯ ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำสร้าง และคณะครู ร่วม #โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลสะอาด #แยกก่อนทิ้ง ณ ห้องโสตศึกษาโรงเรียนบ้านนาซำ โดยมีพันจ่าอากาศตรีณัฐวุฒิ พรหมา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ และได้รับเกียรติจากนายอภิชาติ เหมมั่น ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลศิลา ได้ให้เกียรติยศรบรรยายโดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านนาซำเข้าร่วมโครงการอบรมฯ

24 สิงหาคม 2565

โรงเรียนศาสตร์ผู้สูงวัยบ้านนาหนอง โดยมีกิจกรรม การคัดแยกขยะ และกิจกรรมสันทนาการ พร้อมทั้งออกกำลังกาย ณ โรงเรียนศาสตร์ผู้สูงวัยบ้านนาหนอง วัดสระแก้วธรรมมงคล บ้านนาหนอง หมู่ที่ 7 ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ มอบหมายให้ นางมนต์ทิพย์ โกวิทพันธุ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นายพรชัย บุญเรือง รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ ทีมสันทนาการออกพื้นที่ โรงเรียนศาสตร์ผู้สูงวัยบ้านนาหนอง โดยมีกิจกรรม การคัดแยกขยะ และกิจกรรมสันทนาการ พร้อมทั้งออกกำลังกาย ณ โรงเรียนศาสตร์ผู้สูงวัยบ้านนาหนอง วัดสระแก้วธรรมมงคล บ้านนาหนอง หมู่ที่ 7 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

24 สิงหาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 21  (302 รายการ)