นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

รับข้อมูลข่าวสารทางไลน์ศูนย์ดำรงธรมม

ตามหนังสือ Lx 0017/1815 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
80
เมื่อวานนี้
138
เดือนนี้
4,707
เดือนที่แล้ว
4,583
ปีนี้
30,079
ปีที่แล้ว
27,313
ทั้งหมด
76,568
ไอพี ของคุณ
44.200.137.63

1
ปรึกษาหารือแนวทางการจัดสรรถังขยะ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
8 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.
นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำพร้อมด้วย คณะบริหาร นายสาธิต สุทธิพันธ์ปลัด อบต.นาซำ เจ้าหน้าที่อบต.นาซำ ประชุมร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และส.อบต. ทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อ
#ปรึกษาหารือแนวทางการจัดสรรถังขยะ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ
08 กันยายน 2565

ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีโรงงานมะขามกอย่งเชียงมีการเผามะขาม ปล่อยควันไฟรบกวนชาวบ้านเดือดร้อน หมู่ที่ 4,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

6 กันยายน 2565 เวลา 9:30 น. นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ พร้อมด้วย นายสาธิต สุทธิพันธ์ ปลัด อบต.นาซำ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีโรงงานมะขามกอย่งเชียงมีการเผามะขาม ปล่อยควันไฟรบกวนชาวบ้านเดือดร้อน หมู่ที่ 4 เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในการร้องทุกข์/ร้องเรียน จึงได้ประชุมร่วมกับกำนันตำบลนาซำ ส.อบต. ตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาซำ และเจ้าหน้าที่ อบต.นาซำ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

06 กันยายน 2565

ประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการสร้างเมรุ บริเวณสถานที่เลี้ยงสัตว์ บ้านหนองใหญ่หมู่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

29 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00 น นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นายศรายุทธ แก้วเข้ม เลขานุการนายก อบต.นาซำ นายสาธิต สุทธิพันธ์ ปลัดอบต.นาซำ นายรุ่งศักดิ์ หาญกิจรุ่ง หัวหน้าสำนักปลัด นายธนกฤต มาป้อง ผอ.กองช่าง และเจ้าหน้าที่อบต. นาซำ ประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการสร้างเมรุ บริเวณสถานที่เลี้ยงสัตว์ บ้านหนองใหญ่หมู่ 1 ร่วมกับนายเจตน์สฤษฏิ์ จันทศร ปลัดอำเภอฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม และผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย และประนอมข้อพิพาททางแพ่ง อำเภอหล่มเก่า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 สมาชิกสภา อบต.นาซำหมู่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

30 สิงหาคม 2565

ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
24 สิงหาคม 2565

รับรู้ปัญหา จากพนักงาน เรื่องการจัดการ การบริหารงานขยะ #วาระประจำตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

6 มิถุนายน 2565 นายอ-ิชาต  ภักดีสาร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ประชุมพนักงานประจำรถขยะ เพื่อปรึกษา  และรักฟังปัญหาเรื่องการจัดการ การจัดเก็บ  การบริหารงานขยะ  เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในเขตพื้นที่ จึงได้ได้เจ้าหน้าที่ เข้าพบ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  เพื่อให้การดำเนินงานออกมามาอย่างมีประสิทธิภาพ

06 มิถุนายน 2565

รับเรื่องร้องทุกข์  พร้อมลงพื้นที่ ม.3,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ แก้วยม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นางมนทิพย์ โกวิทพันธุ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ และพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ รับเรื่องร้องทุกข์ พร้อมลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านนาหนองกอก ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

06 มิถุนายน 2565

นายก อบต.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

2 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30น.
นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 เพื่อชี้แจงข้อราชการงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีท่านเสกสรร กลิ่นพูน นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

02 พฤษภาคม 2565

ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

วันนี้เวลา 10.00 น. นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
โดยมี นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นประธานการประชุม ณ ห้องเมืองราด ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร ๒

11 กุมภาพันธ์ 2565

ประชุมทบทวนบันทึกข้อตกลงร่วมมือ MOU การจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ พร้อมด้วยนายรุ่งศักดิ์ หาญกิจรุ่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด และนายพิชิต ขวัญชัยนนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมการประชุมทบทวนบันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563) และการประชุมลงนามแสดงเจตนารมณ์ร่วมดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

03 กุมภาพันธ์ 2565

นายกเรียกประชุมชี้แจงมอบหมายนโยบายในการปฏิบัติงานแก่พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

เวลา 10.00 น. นายอภิชาต  ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ และคณะผู้บริหาร เรียกประชุม หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อพบปะและชี้แจงมอบหมายนโยบายในการปฏิบัติงานแก่พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ พร้อมกับเน้นย้ำนโยบาย การมาปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมสร้างให้ตำบลนาซำน่าอยู่  และปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสเป็นไปด้วยความชอบธรรม

28 มกราคม 2565

ประชุม ปรึกษาหารือหาแนวทางการช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย กรณี นางหลั่ง ศิริ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

เวลาประมาณ 10.00 น. นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ประธานกรรมการคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ เข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือหาแนวทางการช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย กรณี นางหลั่ง ศิริ บ้านเลขที่ 51 หมู่ 1 บ้านหนองใหญ่ ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 โดยมี นายสุพัฒน์ นาท่ม ท้องถิ่นอำเภอหล่มเก่า นายสาธิต สุทธิพันธ์ ปลัด อบต.นาซำ ปลัดอำเภอหล่มเก่า พัฒนากรตำบลกรรมการประชาคมหมู่บ้าน หัวหน้าสำนักงานปลัด นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้ช่วยเข้าร่วมประชุม

17 มกราคม 2565

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ สร้างวัฒนธรรมแห่งองค์กรในก,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

4 มกราคม 2565 เวลา 8:00 น องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ นำโดยนายสาธิต สุทธิพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ พร้อมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ สร้างวัฒนธรรมแห่งองค์กรในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน และตระหนักในหน้าที่ของการเป็นข้าราชการที่ดี ณ ลานเสาธง บริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

04 มกราคม 2565

กิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
กิจกรรมต่อต้านการคอร์รัปชั่น
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerace คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” นำโดยนายสาธิต สุทธิพันธ์ ปลัด อบต.นาซำ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.นาซำ ในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างโปร่งใส พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นแก่บุคลากรในหน่วยงาน พร้อมจัดแสดงป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ และเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบด้วย
09 ธันวาคม 2564

ประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

คณะผู้บริหารและผู้นำทุกหมู่บ้านประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ในวันที่ 2-4 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

09 ตุลาคม 2563

20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ การจัดทำโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีฯ ประจำป,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
20 สิงหาคม 2563

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (20 รายการ)