นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

รับข้อมูลข่าวสารทางไลน์ศูนย์ดำรงธรมม

ตามหนังสือ Lx 0017/1815 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
74
เมื่อวานนี้
138
เดือนนี้
4,707
เดือนที่แล้ว
4,583
ปีนี้
30,079
ปีที่แล้ว
27,313
ทั้งหมด
76,568
ไอพี ของคุณ
44.200.137.63

ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.นาซำ 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 11 ส.ค. 2565
2แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.นาซำ พ.ศ.2566-25706 ก.ค. 2565
3ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคม (ระดับหมู่บ้าน)31 พ.ค. 2565
4แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.นาซำ (2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 327 ก.ค. 2564
5แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)13 มิ.ย. 2562
6แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-256431 ต.ค. 2560
7แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)30 พ.ย. 2559
8ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)27 มิ.ย. 2559
9แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)28 พ.ย. 2557
10แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)31 ต.ค. 2556
11แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2553-255530 ก.ย. 2552

1