นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

รับข้อมูลข่าวสารทางไลน์ศูนย์ดำรงธรมม

ตามหนังสือ Lx 0017/1815 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
76
เมื่อวานนี้
138
เดือนนี้
4,707
เดือนที่แล้ว
4,583
ปีนี้
30,079
ปีที่แล้ว
27,313
ทั้งหมด
76,568
ไอพี ของคุณ
44.200.137.63

ลำดับรายการวันที่
1หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256526 ก.ย. 2565
2หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256521 ก.ค. 2565
3หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256519 ก.ค. 2565
4รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 256517 มี.ค. 2565
5หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 25657 ม.ค. 2565
6หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 256520 ม.ค. 2565
7หนังสือเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ครั้งแรก28 ธ.ค. 2564
8ประกาศอำเภอหล่มเก่า เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ครั้งแรก28 ธ.ค. 2564
9ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.256421 ก.ย. 2564
10ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.256430 ก.ค. 2564
11หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25645 มี.ค. 2564
12ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 25648 ม.ค. 2564
13ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ16 ธ.ค. 2563
14เชิญประชุม ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ปี2563 วันที่ 8 ธันวาคม 632 ธ.ค. 2563
15ขอเชิญประชุม ประชุมสภาสมัยสามัญที่3 ครั้งที่ 1 2563 วันที่ 3 สิงหาคม 6329 ก.ค. 2563
16ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำสมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.25638 มิ.ย. 2563
17รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำสมัยสามัญแรกครั้งที่ 1 ประจำปี 256315 ม.ค. 2563
18ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สมัยสามัญแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พศ. 25639 ม.ค. 2563
19ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256211 พ.ย. 2562
20ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ สมัยวิสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 256225 ต.ค. 2562

12  >> >|