นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

รับข้อมูลข่าวสารทางไลน์ศูนย์ดำรงธรมม

ตามหนังสือ Lx 0017/1815 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
74
เมื่อวานนี้
138
เดือนนี้
4,707
เดือนที่แล้ว
4,583
ปีนี้
30,079
ปีที่แล้ว
27,313
ทั้งหมด
76,568
ไอพี ของคุณ
44.200.137.63

ลำดับรายการวันที่
1เอกสารประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์10 เม.ย. 2563
2สายด่วนคนพิการ10 เม.ย. 2563
3แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25639 เม.ย. 2563
4กำหนดการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 25632 ม.ค. 2563
5กำหนดการแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ30 ต.ค. 2562
6การขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256225 เม.ย. 2562
713 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุ13 เม.ย. 2562
8แบบคําขอขึ้นทะเบียนคนพิการ30 ม.ค. 2562

1