นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

รับข้อมูลข่าวสารทางไลน์ศูนย์ดำรงธรมม

ตามหนังสือ Lx 0017/1815 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
74
เมื่อวานนี้
138
เดือนนี้
4,707
เดือนที่แล้ว
4,583
ปีนี้
30,079
ปีที่แล้ว
27,313
ทั้งหมด
76,568
ไอพี ของคุณ
44.200.137.63

ลำดับรายการวันที่
1 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำประจำปี 256312 ธ.ค. 2563
2 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง ประจำปี 256330 ก.ย. 2563
3 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กองการศึกษาฯ ประจำปี 256330 ก.ย. 2563
4 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่าง ประจำปี 256330 ก.ย. 2563
5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กองสวัสดิการศังคม ประจำปี 256330 ก.ย. 2563
6 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักปลัด ประจำปี 256330 ก.ย. 2563

1