นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

รับข้อมูลข่าวสารทางไลน์ศูนย์ดำรงธรมม

ตามหนังสือ Lx 0017/1815 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
74
เมื่อวานนี้
138
เดือนนี้
4,707
เดือนที่แล้ว
4,583
ปีนี้
30,079
ปีที่แล้ว
27,313
ทั้งหมด
76,568
ไอพี ของคุณ
44.200.137.63

1
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลนาซำ ประดับธงชาติ บริเวณอาคารบ้านเรือน ในโอกาสพิธีวันสำคัญ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลนาซำ ประดับธงชาติ บริเวณอาคารบ้านเรือน ในโอกาสพิธีวันสำคัญ ตั้งแต่วันที่ 16 -30 กันยายน 2565

เนื่องในวันที่ 28 กันยายนของทุกปี  เป็นวันสำคัญของชาติเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย  ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติโดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี  เป็นวันพระราชทานธงชาติไทยและเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก  โดยไม้ถือเป็นวันหยุดราชการร่วมทั้งกำหนดให้มีการชักธง และประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ  และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

22 กันยายน 2565

#รับมอบเสื้อกีฬา จากตัวแทน ท่าน สจ.บุญชัย กิตติธาราทรัพย์ สจ.หล่มเก่า,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
22 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ #รับมอบเสื้อกีฬา จากตัวแทน ท่าน สจ.บุญชัย กิตติธาราทรัพย์ สจ.หล่มเก่า เพชรบูณ์ #เพื่อมอบให้แก่นักกีฬาฝีพายทีมเรือเจ้าปู่หลักคำ #ทีมเรือตำบลนาซำทุกท่าน
????ขอบคุณท่านสจ.บุญชัย กิตติธาราทรัพย์
????ขอขอบคุณประธานสภา
????ขอขอบคุณรองประธานสภา
22 กันยายน 2565

รับมอบถุงยังชีพ เพื่อแจกจ่ายให้กับกลุ่มเปราะบาง/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการตำบลนาซำ จำนวน 50 ชุด,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

21 กันยายน 2565 เวลา 14:30 น นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ รับมอบถุงยังชีพ จากท่านรองแบงค์ (อบต.วังวาล) ตัวแทนท่านอดีต ส.ส.ยุพราช บัวอินทร์ เพื่อแจกจ่ายให้กับกลุ่มเปราะบาง/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการตำบลนาซำ จำนวน 50 ชุด

????ขอบคุณท่านอดีตส.สยุพราชบัวอินทร์
????ขอขอบคุณรองแบงค์อบต.วังบาล

21 กันยายน 2565

รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ให้กับพี่น้องชาวตำบลนาซำ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
????ประชาสัมพันธ์รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ให้กับพี่น้องชาวตำบลนาซำได้ทราบและให้ปฏิบัติตนตามกฎจราจร ????????️โดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่รถจักรยานยนต์????
09 กันยายน 2565

เปิด #โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอภิชาต ภักดีสาร #ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาซำ/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ เป็นประธานกล่าวเปิด #โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมด้วย คณะบริหารและ นายสาธิต สุทธิพันธ์ปลัด อบต.นาซำ ร่วมเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องโสตศึกษา #โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
----------------------------
โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก #กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาซำ
08 กันยายน 2565

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการทำปลาส้ม ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
8 กันยายน 2565 เวลา 09:30 น นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิด #โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการทำปลาส้ม ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้รับเกียรติจากนางรงค์ลักษณ์ แก้วอ่อน
(นุจรีย์ฟาร์ม) เป็นวิทยากร การฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้ร่วมอบรมคือกลุ่มสตรี เกษตรกรกลุ่มมะละกอแปลงใหญ่ตำบลนาซำและกลุ่มแปลงโคกหนองนาตำบลนาซำ ณ แปลงสาธิตโคกหนองนาโมเดล (นายณัฏฐากร แก้วคง) หมู่ 6 ต.นาซำ
08 กันยายน 2565

#เข้าร่วมสังเกตการณ์การดำเนินโครงการอบรม “รู้จริง รู้ทัน ป้องกันไวรัสโคโรนา2019”,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
6 กันยายน 2565
ท่านอภิชาต ภักดีสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ/ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลนาซำ
นายสาธิต สุทธิพันธ์
ปลัด อบต.นาซำ/เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลนาซำ
มอบหมาย เจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลนาซำ #เข้าร่วมสังเกตการณ์การดำเนินโครงการอบรม “รู้จริง รู้ทัน ป้องกันไวรัสโคโรนา2019”
ณ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
06 กันยายน 2565

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
เริ่มแล้วววว
เพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ
ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5 กันยายน 2565
????เน้นย้ำต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน...
ลงทะเบียนทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
เอกสารและขั้นตอนการยื่นแบบฟอร์ม มี2แบบ
1.กรณีโสดลงผ่านเว็บไซต์จบเว็บไซต์
2.กรณีมีครอบครัวลงผ่านเว็บไซต์ต่อส่งเอกสาร
1.แบบฟอร์มลงทะเบียน(กรอกให้เรียบร้อย)
2.สำเนาบัตรประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียน
3.สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาสูติบัตรบุตร
แบบฟอร์มลงทะเบียนล่าสุด 30/8 https://shorturl.asia/NyKti
หนังสือมอบอำนาจกรณีผู้ผ่วยติดเตียง คนชรา
????▶สถานที่ไปยื่นเอกสารลงทะเบียน ได้เเก่
-ธนาคารออมสิน / กรุงไทย / ธกส.
และ ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ
..................................................
05 กันยายน 2565

ประกาศราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding),องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

ประกาศราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02 กันยายน 2565

ข่าวดี สำหรับพี่น้องตำบลนาซำ-ถังขยะมาแล้ว-,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
????ข่าวดี???? สำหรับพี่น้องตำบลนาซำ
______________
______________
ช่วงเช้าของวันนี้ ท่านนายกอภิชาต ภักดีสารนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ออกให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการขนย้ายถังขยะลงจากลำรถ✌️ เพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวตำบลนาซำที่ยังไม่มีถังขยะและถังขยะชำรุด????
______________
‼️พี่น้องท่านใดที่มีความประสงค์????จะขอถังขยะใบใหม่
????กรณีที่ถังขยะชำรุดหรือยังไม่เคยได้รับถังขยะ
????ให้ติดต่อได้ที่กองคลัง
*️⃣แบบยื่นคำขอ
*️⃣สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
☎️หรือโทรสอบถามได้ที่
056-917-655 ต่อ 14
02 กันยายน 2565

โรงเรียนศาสตร์ผู้สูงวัยบ้านนาหนอง ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
2 กันยายน 2565 เวลา 9:30 น. นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ
ลงพื้นที่พบปะนักเรียนโรงเรียนศาสตร์ผู้สูงวัยบ้านนาหนอง โดยมีคุณพ่อสำนวน เวียงวิเศษ ประธานชมรมผู้สูงอายุและนักเรียนโรงเรียนศาสตร์ผู้สูงวัยบ้านนาหนอง ร่วมพบปะพูดคุยและต้อนรับ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนุกสนานจากทีมงานสันทนาการ อบต.นาซำและได้รับความรู้จากวิทยากรจาก รพ.สต.นาซำ ขอบคุณงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาซำ
02 กันยายน 2565

ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th
1 กันยายน 2565 เวลา 9:30 น.
นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ มอบหมายให้นายสมหมาย แก้วยม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ เป็นประธานเปิด #ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ เพื่อ #รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ #แผนงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ประจำปีงบประมาณ 2566
02 กันยายน 2565

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอาหารไก่จากภูมิปัญญา เพื่อลดต้นทุนการผลิต ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

26 สิงหาคม 2565 เวลา 9:00 น นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ  ได้ให้เกียรติเป็นประธาน  กล่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอาหารไก่จากภูมิปัญญา เพื่อลดต้นทุนการผลิต ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้รับเกียรติจากคุณพิมพ์สกาล วังคีรี ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นวิทยากร   การฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้ร่วมอบรมคือกลุ่มสตรีและเกษตรกรกลุ่มมะละกอแปลงใหญ่ตำบลนาซำและกลุ่มแปลงโคกหนองนาตำบลนาซำ   ณ แปลงสาธิตโคกหนองนาโมเดล (นายณัฏฐากร แก้วคง) หมู่ 6 ต.นาซำ

26 สิงหาคม 2565

โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดเพชรบูรณ์,องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 นายอภิชาต  ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ มอบหมายให้ นายพิชิต  ขวัญชัยนนท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องลักษมี ชั้น 4 โรงแรงบูรพา

25 สิงหาคม 2565

โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน #ตำบลสะอาด "#แยกก่อนทิ้้ง",องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ,nasum.go.th

22 สิงหาคม 2565 เวลา 9:00 น นายอภิชาต ภักดีสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิด #โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน #ตำบลสะอาด "#แยกก่อนทิ้ง" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ โดยมีนายสาธิต สุทธิพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการฯ และได้รับเกียรติจากนายอภิชาติ เหมมั่น ผู้อำนวยการกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลศิลา ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเข้าร่วมอบรมฯ

24 สิงหาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 23  (344 รายการ)