นาซำบุญบั้งไฟ  เรือยาวใหญ่เทพหลักคำ เลิศล่ำการเกษตร บุญพระเหวดบ้านแก่งโตน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

รับข้อมูลข่าวสารทางไลน์ศูนย์ดำรงธรมม

ตามหนังสือ Lx 0017/1815 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/04/2563
วันนี้
80
เมื่อวานนี้
138
เดือนนี้
4,707
เดือนที่แล้ว
4,583
ปีนี้
30,079
ปีที่แล้ว
27,313
ทั้งหมด
76,568
ไอพี ของคุณ
44.200.137.63


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 64 -ธันวาคม 6405 มกราคม 2565
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-รถบรรทุกขยะ16 ธันวาคม 2564
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 256307 เมษายน 2563
ข้อหารือเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์12 ธันวาคม 2562
แผนการจัดซื้อ- จัดจ้าง ประจำปี 256329 พฤศจิกายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 256230 ตุลาคม 2562
แผนการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปี พ.ศ. 256229 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ 256130 ตุลาคม 2560
ประกาศผลการประมูลโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) อบต.นาซำ22 มกราคม 2559
ประกาศผลการประมูลโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาซำ - แก่งโตน หมู่ที่ 718 มกราคม 2559
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)14 มกราคม 2559
แบบแจ้งข้อมูลให้ผู้ให้บริการตลาดกลางฯ เพื่อเตรียมระบบการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์14 มกราคม 2559
เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)14 มกราคม 2559
แบบแจ้งข้อมูลให้ผู้ให้บริการตลาดกลางฯ เพื่อเตรียมระบบการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์08 มกราคม 2559
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาซำ - แก่งโตน หมูู่ที่ 708 มกราคม 2559
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.นาซำ04 กันยายน 2561
ประกาศโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านแก่งโตน11 มิถุนายน 2561
ประกาศโครงการก่อสร้างทางสะพานท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 1 บ้านหนองใหญ่17 พฤษภาคม 2561
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
กำหนดราคากลางประกาศต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.นาซำ30 สิงหาคม 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านแก่งโตน25 พฤษภาคม 2561
ประกาศโครงการก่อสร้างทางสะพานท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 1 บ้านหนองใหญ่ 09 พฤษภาคม 2561
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 256414 พฤษภาคม 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 256304 มกราคม 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 256301 ธันวาคม 2563
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 256302 พฤศจิกายน 2563
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 256302 เมษายน 2563
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256302 มีนาคม 2563
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 256303 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม256230 ธันวาคม 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 256230 ธันวาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน256202 ธันวาคม 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 256202 ธันวาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม256231 ตุลาคม 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 256231 ตุลาคม 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 256208 เมษายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 256201 เมษายน 2562
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1